Der er foretaget mindre justeringer i ansvarsområder og kontaktdata for DASUs sekretariat.

Du kan se kontaktinformationer og -tidspunkter samt de enkelte medarbejderes ansvarsområder på dasu.dk her.