Jonathan MelchiorsenJonathan er ny administrativ medarbejder i DASU. Jonathan er kandidatstuderende i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på Københavns Universitet. En uddannelse, han afslutter i juni 2021.

 

På DASUs sekretariat vil Jonathan hjælpe med at yde service til vores klubber, medlemmer og de valgte i udvalg mv. Jonathan vil få en stor kontaktflade med klubberne i sit daglige virke, som blandt andet vil omfatte håndtering af arrangementer, herunder ansøgninger og tilmeldinger, behandling af henvendelser til sekretariat og udvalg, kursusadministration, administration og udgivelse af reglementer og cirkulærer og andre forefaldende opgaver. 

 

Jonathan har første arbejdsdag på sekretariatet 3. maj 2021. Arbejdstider og kontaktinformationer vil snarest fremgå på dasu.dk.

 

Jonathan har tidligere arbejdet i idrættens verden i bl.a SVØM, han har været frivillig i idrætten og har selv været aktiv fodboldspiller.