Jeannette Kvick udtræder af rallyudvalget pr. 1. juni 2024.

 

DASUs bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at takke Jeannette for sit engagement og indsats i udvalget de sidste par år.