DASU opruster til 2019-sæsonen og frem, hvilket betyder, at der sker ændringer i fordelingen af arbejdsområderne på sekretariatet.

 

Karting og DSK

 

Blandt ændringerne er, at sekretariatet nu suppleres med en tidligere kending i sporten. Jacob Nørtoft er pr. 1/1 2019 ansat som sportssekretær for kartingudvalget.

 

Peter Dyhr fortsætter, men fokuserer nu fremadrettet alene på Dansk Super Kart, DSK.

 

Banesport

 

Ny sportssekretær for banesport bliver Carina Møller, der i forvejen koordinerer størstedelen af de tekniske reglementer i DASU, herunder altså også for BU. Carina fortsætter som tidligere med disse samt vognbøger, rallysyn etc.

 

Kommunikation og udvikling

 

Fremadrettet skal tidligere sportssekretær for banesport Bo Skovfoged fokusere på at styrke kommunikationen i og for DASU, ligesom han skal sikre klubudvikling og at nye sportsgrene forankres i DASU, herunder e-sport, drifting etc. Bo Skovfoged overtager posten som chefredaktør for Autosport fra Ture Hansen. Morten Alstrup er fortsat redaktør. 

 

Hertil søges en deltidsstilling som ansvarlig for uddannelse i DASU besat snarest.

 

Kontaktoplysninger og roller bliver opdateret på dasu.dk i begyndelsen af det nye år.