Vejsportsudvalget indbyder til informationsmøder omkring forslag til reglementsændringer. Møderne afholdes:

 

  • Onsdag den 20. september kl. 19.00 i ASKH´s klublokale. Maglehøjen 14, Roskilde
  • Torsdag den 21. september kl. 19.00 i BOAS´s klublokale, Hjermind Byvej 28, Bjerringbro

 

Vejsportsudvalget indbød før sommerferien klubber og deltagere til at komme med forslag til ændringer i reglementerne. Det har resulteret i en række ændringsforslag dels indkommet fra klubber/deltagere og dels fra udvalget.

 

På mødet vil der være mulighed for at drøfte forslagene. Vejsportsudvalget vil på baggrund af drøftelserne på møderne tage endelig stilling til evt. reglementsændringer.

 

Forslagene er omtalt i vedlagte 3 bilag: 

 

  1. Ændringsforslag til reglement 4_Generelt
  2. Ændringsforslag til reglement 4.1_O-sport
  3. Forslag til reglementsændringer til 2024 - reglement 4.3

 

Vi håber på mange deltagere, og dermed et godt grundlag for vejsportsudvalgets videre behandling.

 

Tilmelding til møderne foretages til skovbroby@gmail.com senest den 18. september. I tilmeldingen bedes flg. anført:

  • Hvilket møde, man vil deltage i
  • Navn på deltager
  • Klub
  • E-mail-adresse