Dansk Motorsport Award vises i 2021 online. En af kategorierne er Fairplay-prisen, og vi vil gerne have din hjælp til at finde nominerede fra DASUs rækker.

Den nominerede skal i løbet af 2020 have udvist særlig sportsånd og fairplay. Det kan være en eller flere aktive, official, mekaniker eller andre.

Har du derfor et godt og velbegrundet forslag, bedes du indsende dette til DASU på bbn@dasu.dk senest den 4. januar 2021.