Historisk Motorsports Vintermøde torsdag d. 1. februar 2024
Hermed inviteres alle med interesse for historisk motorsport til dialogmøde på 
Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S
TILMELDING til DASUs sekretariat senest 29. januar mail dasu@dasu.dk
Aftenens program er følgende:
18.00-19.00 fælles spisning
Traditionen tro har vi bestilt stegt flæsk med persillesauce 
til kr 168,00 pr person som du betaler ved ankomst og bestiller
i forvejen senest d. 29. december
Tilmelding til spisning: Fangel Kro tlf 65961011, mail info@fangelkrooghotel.dk
19.00-19.30 mødestart, alle samlet
  • Præsentation
  • Velkomst og program
  • Lise Steffensen (BUA) fortæller om alternative brændstoffer
19.30- senest kl 22
Her deler vi os i 2 grupper:
- og så er der kaffe og kage.
Youngtimer bane
Oplæg ved Lars Jensen og Thomas Bagge.
Ændring af divisioner og årgangsgrænse m.v. i reglement 2025
Historisk hillclimb, rally og bane
Oplæg ved Peer Houg, Per Planthin og Søren Duun
Nye historiske perioder i 2025 internationalt og nationalt 
Vi ses !
De bedste hilsner
Søren Duun, HU