HU har nu udgivet de historiske reglementer til høring. 

Der er ændringer i reglement 9 sportsligt, reglement 9 tilllæg 10, 9.1, 9.2, 9.5 og 9.6. Ændringer er så vidt muligt markeret.

Du finder dem alle som pdf-filer i mappen her.

Youngtimer-reglementerne udgives af BU og er sendt i høring her tidligere. 

Høringsfrist løber frem til 1/11 2020. Evt. høringssvar modtages kun fra klubber under DASU på dasu@dasu.dk.