Henning Holst Jensen udtræder per dags dato af DASU’s bestyrelse. Henning Holst Jensen har gennem længere tid været sygemeldt, og han har nu, i samråd med familien, besluttet helt at stoppe sit virke i DASU.

 

Henning Holst Jensen blev i 2015 indsat som afløser og efterfølgende valgt ind på repræsentantskabsmøde 2015 for et år. På seneste repræsentantskabsmøde blev Henning Holst Jensen genvalgt for en periode på tre år.

 

Bestyrelsen retter en stor tak til Henning for arbejdet, ikke kun i DASU`s bestyrelse, men for dansk motorsport generelt, blandt andet som aktiv i MSS og Driftsforeningen Padborg Park. Fra bestyrelsen lyder det, at det har været en fornøjelse at arbejde med ham, og han og familien ønskes alt godt fremover.