Grundet manglende tilslutning i CIK-klasserne ser DSK-styregruppen sig desværre nødsaget til at aflyse DSK i 2022. DM i Roskilde afholdes som planlagt.


Styregruppen har haft mange overvejelser inden aflysningen blev vedtaget. Argumentet der vægtede tungest var det faktum, at DSK er tilrettelagt for kørere i CIK-klasserne, men desværre mangler der i år opbakning i to af disse felter. 

Vi vil samtidigt benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen til jer kørere, som tilmeldte sig løbet, men vi vil også beklage, at vi måtte aflyse. I har bakket op om arrangementet og vist at bredden (især DASU Senior) og KZ2 godt kan skabe gode felter. En særlig tak også til KZ2-klasserne. I har i årevis kæmpet for at komme med i DSK og bakket op om sporten. I er vigtige for os, og vi kommer også til at tænke jer ind i det fremtidige koncept.

Når disse ord er skrevet, så har DSK jo været mere end et gokartløb. DSK har også været et socialt samlingspunkt for officials, som bl.a. udvekslede erfaringer. Disse officials har igennem mange år ydet en indsats og gjort det muligt at afholde DSK. Men disse officials skal kompenseres for transport, der skal findes forplejning og logi, hvilket med de nuværende indtægter ikke kunne realiseres. Udgifter i forhold til officials skal jo dækkes af de afviklende klubber. Men de afviklende klubber sidder også med udgifter til fx ambulancen, som til sådan et løb beslaglægger en stor del af indtægterne. 

Når DSK-styregruppen træffer beslutning om at aflyse løbet, så er det bl.a. for at beskytte klubberne og sikre, at klubberne ikke lider økonomisk tab ved at afholde et DSK. Men styregruppen har også kæmpe respekt for den officials-stab, som bidrager til at DSK kan afvikles. Felter med fem kørere er ikke noget vi ønsker at byde vore officials. Husk, de står på banen i regn, blæst og solskin.

Sidst, men ikke mindst, så aflyser vi også af respekt for de få kørere i CIK-klasserne, som har tilmeldt sig arrangementet. Hele DSK-styregruppen ønsker, lige som kørere, fyldte felter og masser af race.

                                                                                

Hvad sker der så med DSK? 

 

I første ombæring skal styregruppen samles og drøfte aflysningen med såvel klubberne som KU. Dette sker i samråd med DASUs bestyrelse, hvorefter styregruppen udarbejder et nyt koncept. Vigtigst i det kommende koncept er, at alle interessegrupper tilgodeses, og at der skabes en bred enighed på tværs af klubberne, forhandlerne og ikke mindst kørerne.

 

DSK-styregruppen

 

Bemærk, DM-weekenden 13.-14. august afvikles fortsat - tilmelding bliver her i DASUs kalender.