Som et led i dragracingudvalgets 2020-plan, ønsker vi at løfte sikkerheden på banerne og dialogen med såvel klubber som kørere. Som en del af dette vil vi gerne sætte et større fokus på den tekniske kontrol.

 

Med disse tiltag lægger vi også op til at udbygge servicen over for kørerne og bilbyggerne, med hurtigere og mere kompetente svar på forespørgsler af teknisk karakter.

Læs mere under dragracing på dasu.dk her.

 

Sådan bliver teknisk kontrol i DASU dragracing fremadrettet:

 

 1. Der indføres tre nye tekniske licenser:
  1. 2A – person med en SFI-godkendelse til kontrol af biler hurtigere end 8,5s
  2. 2B – personer med tilladelse til at kontrol af biler ned til 8,5s
  3. 2C – personer som godkender køretøjer på løbsdagen.
 2. Uddannelse / oplæring af 2B/2C personale, i et samspil mellem SFI-personen og DRU.
 3. Ensartet teknisk kontrol i hele DK
 4. Ny fælles kontrol database – alle vognbøger skal registreres her, evt onlineløsning, der dermed kan tilgås fra banerne.
 5. Mulighed for rådgivning i forbindelse med bilbygning.

Oversigt over tekniske kontrollanter i dragracing 

Tekniske spørgsmål kan rettes til dragracingteknik@gmail.com

 

Dragracingudvalget