Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Vissenbjerg Storkro lørdag den 21. november, og der blev ændret i en række udvalg.

 

I banesportsudvalget havde formand Michael R. Jensen valgt ikke at genopstille. Formandsposten skulle dermed gå til enten Nicolaj Fuhrmann eller Peter Schandorff. Da Schandorff på dagen valgte at trække sit kandidatur, er ny formand altså det hidtidige medlem af asfaltsektionen, Nicolaj Fuhrmann.

 

Til selve udvalget skulle der dermed findes nye kandidater, da fire pladser var på valg. Her blev Per Leth genvalgt, mens nyt BU-medlem er Kristian Pape Jørgensen. Peter Schandorff blev ikke valgt ind i asfaltsektionen. Hos offroad var der to pladser, og her genopstillede både Michael Skaarup Nielsen og Hans Erik Sørensen. Alex Frederichsen og Lars Lindgaard var ikke på valg. Sten Heide trak sit kandidatur på dagen.

 

Hos kartingudvalget skulle der vælges to kandidater. Her blev Peter Hansen valgt sammen med Leon Jørgen Hoffbeck, der dermed er nyt KU-medlem. Formandsposten går til Peter Dyhr, mens hidtidige formand Morten Didriksen ikke fik genvalg. Flemming Adrian, Peter Hansen og Lars Stærkær var ikke på valg.

 

Hos MRC-udvalget skulle der vælges fire kandidater – tre for to år og to for et år. Steen Jeffers, Nicolai Nielsen og Søren Andersen fik alle samme stemmeantal og blev dermed valgt for to år, mens René Meng er valgt for yderligere et år. Søren Jeppesen er ny i udvalget. Kim Lindegaard fik ikke genvalg. Formandsposten er fortsat Steen Jeffers’.

 

Hos dragracingudvalget var Søren Madsen og Stig Neergaard på valg. Begge blev genvalgt uden afstemning, og Søren Madsen udpeget til igen at være formand.

 

Samme situation var der hos vejsportsudvalget, hvor Bernd Thrysøe og Ulrik Hejl begge er valgt uden afstemning. Ole Skov fortsætter som formand.

 

Hos rallyudvalget skulle der findes ny formand, da Johannes Fraas har valgt at træde ud af udvalget.

Der var her opstillet fem kandidater, hvoraf Hans Erik Madsen blev valgt for to år sammen med Allan Dumstrei. Erik Larsen, Christian Jakobsen og Kim Schmidt modtog ikke nok stemmer.

Ny formand er Niels Erik Jørgensen

 

Hos bestyrelsen skulle der også besættes pladser. Tre personer var på valg – Karsten Lemche, Henning Holst Jensen og Hans Jørgensen. Alle tre blev genvalgt, mens der ikke var plads til de øvrige kandidater, Egon Brix Jørgensen og Khan Phi Thai.

 

 

Valg af medlemmer til sportsudvalg

 

Banesportsudvalget

Der skal vælges to kandidater for to år til asfalt samt to kandidater for to år til offroad. Opstillede kandidater:

                

Asfalt:

Per Leth, 652 stemmer, valgt for to år

Kristian Pape Jørgensen, 513 stemmer, valgt for to år

Peter Schandorff, 99 stemmer, ikke valgt

 

Nicolaj Fuhrmann er valgt som formand

Sten Heide trækker sit kandidatur

 

Offroad:

Hans Erik Sørensen er valgt uden afstemning

Michael Skaarup Nielsen er valgt uden afstemning

 

Kartingudvalget

Der skal vælges to kandidater for 2 år. Opstillede kandidater:

 

Peter Hansen, 1457 stemmer, valgt for to år

Leon Jørgen Hoffbeck, 972 stemmer, valgt for to år

Morten Didriksen, 662 stemmer, ikke valgt

 

MRC-udvalget

Der skal vælges tre kandidater for to år og to kandidater for et år.

 

Steen Jeffers, 93 stemmer, valgt for to år

Nicolai Nielsen, 93 stemmer, valgt for to år

Søren Andersen, 93 stemmer, valgt for to år

Søren Jeppesen, 92 stemmer, valgt for et år

René Meng, 90 stemmer, valgt for et år

Kim Lindegaard, ikke valgt

 

 

Dragracingudvalget                                             

Der skal vælges to kandidater for to år. Opstillede kandidater:

 

Søren Madsen er genvalgt uden afstemning

Stig Neergaard er genvalgt uden afstemning

 

Vejsportsudvalget

Der skal vælges to kandidater for to år. Opstillede kandidater:

 

Bernd Thrysøe er valgt uden afstemning

Ulrik Hejl er valgt uden afstemning

 

Rallyudvalget     

Der skal vælges to kandidater for to år. Opstillede kandidater:

 

Hans Erik Madsen, 747 stemmer, valgt for to år

Allan Dumstrei, 620 stemmer, valgt for to år

 

Erik Larsen 549 stemmer

Christian Jakobsen 111 stemmer

Kim Schmidt 44 stemmer

 

Formænd:

Kartingudvalget: Peter Dyhr

Rallyudvalget: Niels Erik Jørgensen

Dragracingudvalget: Søren Madsen

Vejsportsudvalget: Ole Skov

MRC-udvalget: Steen Jeffers

 

Valg af to medlemmer til bestyrelsen for tre år, og et medlem af bestyrelsen for et år 

Hans Jørgensen, 5081 stemmer, valgt for tre år

Karsten Lemche, 4902 stemmer, valgt for tre år                                     

Henning Holst Jensen, 2909 stemmer, valgt for et år

Egon Brix Jørgensen, 2538 stemmer

Khanh Phi Thai, 1833 stemmer