DASU træder nu for alvor ind på den internationale scene i klimakampen. Det danske motorsportsforbund er netop optaget i UN Sports for Climate Action Framework.

 

Netværket UN Sports for Climate Action Framework udspringer af Parisaftalen fra 2015 om at nedbringe udledningen af drivhusgasser og mindske den globale gennemsnitstemperaturstigning. Idrætten skal på denne måde samles og sikre opmærksomhed på klimaudfordringerne.

 

Som del af netværket forpligter DASU, dvs. sekretariat, bestyrelse og udvalg, sig til at nedbringe udslip af drivhusgasser med 50 % senest i 2030. I 2040 skal nettoudslippet være 0.

 

Arbejdet med at registrere udledning sker allerede i DASU, og tiltag for at mindske aftrykket er iværksat. Små og større initiativer indføres løbende – ikke bare på sekretariatet, men også ude hos klubberne, banerne og i sporten generelt.

 

DASU har gennem aftaler med Danmarks Idrætsforbund forpligtet sig til at arbejde målrettet mod at mindske motorsportens klimaaftryk. Der er flere grunde til, at DASU nu har forpligtet sig ved at være med i FNs netværk.

 

”Vi har alle et ansvar for at få udledningen af drivhusgasser længere ned. Det ansvar tager vi alvorligt i motorsporten, og foran os står nogle år med hårdt, men spændende og vigtigt arbejde. Der er flere grunde til, at vi har valgt at blive en del af UN Sports for Climate Action Framework. Dels hjælper forpligtende samarbejder os til at holde skarpt fokus på målet om at mindske udledningen af drivhusgasser. Dels får vi gennem netværket nyttig viden og inspiration til, hvordan vi når målet om en nettoudledning på 0 i 2040. Vi håber, at vi ved at være en del af dette og andre netværk, vi er med i, kan inspirere og hjælpe andre idrætsforbund på vejen mod et lavere klimaaftryk,” siger DASUs klimaansvarlige Jens Færgemann.

 

Som del af Sports for Climate Action Framework skal DASU og de øvrige medlemmer efterleve fem principper:

 

  • Igangsætte systematiske tiltag, der skal fremme et større klimaansvar i sporten
  • Reducere miljøbelastningen
  • Uddanne inden for klimaindsatsen
  • Fremme bæredygtigt og ansvarligt forbrug
  • Være fortaler for klimaindsats gennem kommunikationen

 

Sideløbende med dette arbejde er DASU Grønt Forbund under DIF og har tostjernet miljøakkreditering hos det internationale motorsportsforbund, FIA.

 

Omkring 300 idrætsorganisationer, forbund og klubber er med i UN Sports for Climate Action Framework. Blandt dem er Danmarks Idrætsforbund og FIA, det internationale bilsportsforbund.

Læs mere om netværket her.

 

Yderligere information: 

Jens Færgemann

26 28 08 16

jf@dasu.dk