DASU afholdt den 14. november årets repræsentantskabsmøde. Det skete på Sportshotel Vejen.

Her blev der som vanligt afholdt valg til udvalg, bestyrelse og formandsposten.

Ny i bestyrelsen er Henriette Juel Bruun (VAS), mens Hans Bruun fik genvalg. Harry Laursen har valgt at stoppe i bestyrelsen og trådte således tilbage efter dette repræsentantskabsmøde. Velkommen til Henriette og tak for den mangeårige indsats til Harry.

Også sportsudvalgene var der valg til, og de er opdateret under de respektive sportsgrene her på dasu.dk. Tillykke til de nyvalgte og tak for indsatsen til de, der træder ud af udvalgene. 

Desuden blev der traditionen tro uddelt en række priser:

DASUs hæderstegn i guld

Uffe Madsen (Historisk Motor Sport)

DASUs hæderstegn i sølv

Bernd Thrysøe (Aarhus Automobil Sport)

Anders Hansen (Rødby Go-Kart Klub)

DASUs hæderstegn i bronze

Bruno Andersen (Motorsport Nordjylland)

Årets klub 2020

Prisen går til en klub, der i år, på trods af de mange udfordringer med skiftende corona restriktioner, der er blevet lagt ned over os, alligevel har formået at afvikle en række fine arrangementer inden for rally, bane og MRC, samtidigt med at de har fastholdt et stabilt antal medlemmer og licenser.

Bestyrelsen har især lagt vægt på, at klubben efter at have gennemført deres arrangementer under de gældende restriktioner velvilligt har delt ud af deres erfaringer til andre klubber.

Årets klub 2020 er Ikast og Omegns Motorklub.

GØSTA BØJES MINDEPOKAL                                                                                   

Ulrik Eriksen (DCD) 

Referat udgives snarest.