DASU og Rotax Danmark har nu forlænget promotoraftale for det kommende år. Med den nye aftale fortsætter Rotax Danmark med at drive løbsserien Rotax Max Challenge, samt afvikle DM, JM og SM.

 

Med i den nye aftale er fortsat, at Rotax-karts kan køre som selvstændige klasser under forudsætning af, at klassereglementet og det tekniske reglement for Rotax klasserne overholdes. Hvis klasserne ønskes udskrevet ved et mesterskabsløb, så skal promotor dog give tilladelse til dette.

 

Der er også fortsat mulighed for samkørsel af klasser – både Rotax-klasser, der kan samkøres til fx klubløb, men også samkøring med øvrige klasser til træning, træningsløb – og ved åbne løb kan der samkøres til klubmesterskaber. Dette giver klubberne en gylden mulighed for at få endnu flere medlemmer på banerne i 2022. 

 

Rotax-klassernes egne reglementer er naturligvis gældende. De findes på som altid på dasu.dk i god tid inden sæsonstart. Skal Rotax-klasserne samkøres ved mesterskabsløb, skal dette godkendes af promotoren.

 

Som led i aftalen nedsættes også en styregruppe, hvor både Rotax Danmark, kartingudvalget og bestyrelsen i DASU er repræsenteret.