DASU har netop deltaget på Den Grønne Rygrads inspirationsmøde 2022.

Formålet med at deltage er at udbrede kendskabet til vores samarbejde med CBS (se separat nyhed her) om at skabe biodiversitet og bæredygtighed på motorsportsanlæg - og gerne fremadrettet involvere folkeskoler landet over, der på denne måde kan besøge motorsportsanlæggene som del af skolegangen og være med til at øge arbejdet med biodiversitet og bæredygtighed i sporten.

Inspirationsmødet var arrangeret af Concito, Haver til maver og Den Grønne Rygrad, og netværket har til formål at styrke grøn læring og klimadannelse for børn og unge i grundskolen. 

DASU har til mødet sammen med 122 fagfolk på tværs af folkeskolen, kommuner og andre, været med til en spændende og inspirerende dag med masser af ny viden om at styrke grøn læring og klimadannelse for børn og unge i grundskolen. På dagen kunne man mærke at der er tegn på forandringsvilje over hele landet. Der er enighed om styrke snitfladerne mellem klimaundervisning, trivselsdagsorden og behovet for praksisfaglighed og arbejde målrettet på at finde løsninger på tværs. 

 

Foto: Anders Find for Den Grønne Rygrad