Over de næste tre år skal initiativet bringe mesterskabet op på niveau med de bedste i udlandet hvad angår afvikling og præmier.

Efter forbillede fra bl.a. Deutsche Kart Meisterschaft indføres up-to-date teknisk kontrol med kontrollant hentet fra udlandet, videoovervågning, moderne parc fermé-procedurer og en gennemgående stab af løbsledere og andre nøgleofficials.

Der udpeges en projektleder på fuld tid, og denne skal også varetage DASU Race Academy, der fortsætter på fjerde år i 2016.


Samarbejdet indebærer også betydelige pengepræmier til kørerne.


Arbejdet med færdiggørelse af en detaljeret handlingsplan er igangsat, og de nærmere detaljer ventes præsenteret i forbindelse med Dansk Motorsport Award, der afvikles 4. februar 2016 i Herning.


Det ligger dog fast, at Dansk Super Kart fortsat vil omfatte klasserne Cadett Mini, Cadett Junior, KF Junior, KF (dog under den nye betegnelse OK) samt KZ2.


Løbskalenderen er også den fastlagte.


Internt i DASU fordeles ansvaret mellem kartingudvalget, udviklingsudvalget og eliteudvalget.