DIF og DGI’s coronahjælpepulje til idrætsforeningerne er blevet tilført yderligere midler og åbner derfor igen for ansøgninger.

Den nye ansøgningsrunde løber fra mandag den 14. december klokken 12.00 til fredag den 22. januar klokken 12.00. Denne gang er der godt 80 millioner kroner i puljen til dækning af tab i 2020 som følge af coronarestriktionerne. F.eks. i form af aflyste arrangementer eller nedlukning af aktivitet. Det er det største beløb, puljen er blevet tilført hidtil.

Alle idrætsforeninger kan søge puljen. Også de foreninger, som tidligere har søgt puljen og modtaget delvis kompensation for deres tab. Idrætsforeningerne vil først i de nye år få direkte besked via CentraltForeningsRegister (medlemstal.dk).

Læs mere hos DIF her.