BMS er årets klub 2022Bornholms Motor Sport er årets klub 2022. Klubben fra klippeøen er blevet udvalgt af de øvrige klubber på Dansk Automobil Sports Unions årlige repræsentantskabsmøde ved afstemning.

Bornholms Motor Sport kunne i juli indvie øens første permanente folkeracebane.

Indvielsen markerede enden på en lang kamp for at få et fast baneanlæg på Bornholm.

Med Torben Larsen, Henrik Bloch Andersen og Christina Steinlein som utrættelige spydspidser har Bornholms Motorsport flere gange været ’slået hjem’ og har oplevet masser af modgang under arbejdet med en bane på klippeøen. 

Tredje gang – sådan cirka – er som bekendt lykkens gang, og efter at klubbens medlemmer har folkeræset rundt på forskellige adresser på øen, er den lange historie nu endt lykkeligt.

En dejlig og vidtrækkende krølle på historien er, at anlæggelsen af den permanente motorbane er godt nyt for de lokale markfirben, der med banen og nogle små forbedringer får bedre vilkår end firbenene havde, før Bornholms Motorsport rykkede ind. Dermed kan den splinternye bane som prøveklud allerede i sine første leveår være med til at hjælpe resten af motorsports-Danmark.

Banen og firbenene kan du læse meget mere om i Autosport 4-2022.

Bornholms Motor Sport hædres på dagen med kr. 5.000 og et diplom.

Det er første gang, årets klub er hyldet og fundet på denne måde og markerer dermed en anerkendelse fra de øvrige klubber i unionen. Det var i 2013, at Dansk Automobil Sport Unions hædersbevisning Årets klub blev indstiftet for første gang for at hædre en klub, der har gjort sig specielt bemærket f.eks. gennem afholdelse af gode arrangementer, iværksat nye tiltag eller på anden måde have udmærket sig.  

Tidligere har hæderen tilfaldet en klub udpeget af DASUs bestyrelse I år har DASUs bestyrelse indstillet følgende tre klubber som kandidater til hæderen, hvor årets klub vælges ved simpelt flertal af de tilstedeværende klubber på repræsentantskabsmødet. 

De nominerede klubber var:

  • Lemvig og Omegns Motorsport
  • LUG København
  • Bornholms Motor Sport

 Foto fra indvielse af BMS' bane: Åge Keseler Kirketerp