Dansk Automobil Sports Union siger farvel til den mangeårige elitechef Bo Baltzer Nielsen.

 

DASU er midt i en gennemgribende omstrukturering, som følge af den organisationsændring, der blev vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022.

 

Omstruktureringen gør sig også gældende i forhold til DASUs administration, og det betyder bl.a. at de to nuværende stillinger i DASUs talent- og eliteafdeling (elitechef og talentchef), vil blive slået sammen til én stilling suppleret med konsulentopgaver.

 

DASU og Bo Baltzer Nielsen er efter gensidig forståelse blevet enige om at stoppe samarbejdet pr. dags dato.

 

Fra DASUs side skal der lyde en kæmpe tak for den indsats Bo Baltzer Nielsen gennem de sidste mange år har ydet for dansk motorsport og ikke mindst for DASUs eliteudøvere.

 

Vi ønsker Bo alt muligt held og lykke i fremtiden.

 

DASU går nu, i samarbejde med Team Danmark, igang med at udforme den nye stilling som chef for DASUs talent- og elitearbejde.