DASU har gennem længere tid arbejdet på at forbedre forsikringstilbudene. Nu er vi klar med en billig arbejdsskadeforsikring for teams.

 

Teams og kørere, der ansætter en eller flere mekanikere i kortere eller længere tid, og uanset om der betales løn for det, skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Den tilbyder DASU nu enten til en enkeltstående løbsweekend eller til en fuld sæson med stor rabat.

 

Overskuddet fra ”Arbejdsskadeforsikring for teams” vil blive indsat på en separat konto (fond), hvorfra DASU-klubberne kan søge midler til sikkerhedsfremmende arbejde.

 

 

Arbejdsskadeforsikring for teams


Teams og kørere der ansætter en eller flere mekaniker i kortere eller længere tid, og uanset om der betales løn for det, skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 
Forsikringen dækker udelukkende ved DASU-godkendte løbsarrangementer (ikke træninger) og indeholder

  • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
  • 24 timers akut krisehjælp

Forsikringen tegnes via DASU’s webshop - find den her. 

Pris: kr. 100 for en løbsweekend eller kr. 500 for en løbssæson (inkl. 1-5 mekanikere)