Administrativ forlængelse af officiallicenser: Som følge af Covid19-pandemien, har det indtil videre i indeværende år ikke været muligt at afholde kurser med fysisk fremmøde. Det betyder, at vi i Banesportsudvalget ikke har kunnet afholde de kurser der var på tegnebrættet. Samtidig har det for jer i klubberne, heller ikke været muligt at afholde follow-up-kurser og officialkurser med fysisk fremmøde.

 

Vi har på baggrund af situationen besluttet, at vi administrativt forlænger de officiallicenser der udløber i år og som forudsætter follow-up kursus for at kunne forlænges. Det betyder, at I som vanligt til sekretariatet fremsender oversigt over de officiallicenser I som klubber ønsker fornyet. BU dispenserer automatisk for de follow-up-kurser den enkelte skulle have deltaget i, for at få fornyet licensen. Eventuelle øvrige krav for fornyelse af licensen skal naturligvis være overholdt.

 

Det betyder, at official 532+ der udløber pr. 31. april 2021 kan fornyes uden at den pågældende har deltaget i et follow-up-kursus. BU forudsætter, at klubberne så snart det igen er muligt, sikrer den fornødne opfølgning.

 

For de tekniske licenser gælder, at de efter anmodning til sekretariatet kan fornyes, såfremt de pågældende har gennemført og bestået den obligatoriske e-learningtest.

 

Løbsledere: Som noget nyt, indføres fra i år en prøve i e-learning for alle løbsledere og løbslederassistenter. Alle med official 514, 513, 512 eller 511 skal gennemføre og bestå en prøve på e-learning. De pågældende vil få besked direkte når prøverne er klar i e-learning.

 

Klubkurser for nye officials: Såfremt man i klubberne ønsker at afholde kurser for nye officials (530, 533, 532+) eller licenskurser til folkerace og crosskart via internettet, stiller BU sig positive over for at man afprøver dette. Ønsker man at afprøve dette, vil vi gerne at I kontakter BU i god tid forud for afholdelsen.

Uanset afviklingsformen, vil det fremover være nødvendigt at I som klubber senest 3 hverdage før I afholder et officialkursus eller folkeracelicenskursus, oplyser til sekretariatet hvem der skal deltage på kurset. Dette for at sikre, at der for den enkelte deltager er lukket op for adgangen til at tage den obligatoriske test på e-learning i forbindelse med kurset på selve dagen. Der vil ikke længere være ubegrænset adgang til e-learning test for alle. Der åbnes kun for adgang til brug for et planlagt kursus.

 

Fremtidig uddannelse af løbsledere: BU har besluttet at ændre på uddannelsen af løbsledere. Løbsledere uddannes i første omgang på kursus udbudt af DASU og kan efter bestået prøve opnå official 514-løbslederassistent. For at opnå official 512 eller 513, løbsleder asfalt, løbsleder offroad, skal man have gennemført og bestået 514-uddannelsen, og derefter inden for en periode på 2 år have deltaget som løbslederassistent i min. tre nationale konkurrencer med et tilfredsstillende resultat. Ansvaret for den praktiske uddannelse lægges på den måde i højere grad ud til klubberne/løbsarrangørerne. Den teoretiske uddannelse sikrer DASU gennem afholdelse af kursus. Det er den/de løbsledere der har haft den pågældende 514 med i løbsledelsen, der evaluerer og indstiller til at løbslederassistenten kan opnå 512, 513. Det skal understreges, at løbslederassistenten indgår i løbets tilrettelæggelse og afvikling i tæt samarbejde med løbslederen.

For at opnå 512 skal løbslederassistenten have medvirket som 514 i 3 asfaltløb inden for 2 år

For at opnå 513 skal løbslederassistenten have medvirket som 514 i 3 offroadløb inden for 2 år