2024 er kommet flyvende fra start, når det gælder medlems- og licenstal. Dystre budgetter og forsigtige forecasts om deltagerantal fulgte skyggen af bl.a. corona-pandemi og invasionen af Ukraine, men de første statistikker for 2024 står i skærende kontrast til de seneste to års tal.

 

Igen i 2024 blev det besluttet, at der skulle ydes 25% rabat på licensprisen til de, der indløste licens i årets første måned. Et initiativ, der blev indført for at sikre klubberne likviditet i begyndelsen af året efter de første år med covid-nedlukninger.

 

Og initiativet har givet travlhed på sekretariatet – også i 2024. Medlemstallet samlet er markant højere end 2019 – det år, vi typisk sammenligner med, da det var før pandemien ramte. 4765 har 1. februar meldt sig ind i motorsportsfællesskabet, hvilket er mere end 1000 mere end i 2019 – og på niveau med de foregående to år.

 

På licenssiden har i alt 1960 medlemmer indløst licens på tværs af sportsgrenene, da statistikken blev trukket. Tilsvarende havde 1693 søgt og fået licens på samme tid året før – det er en stigning på hele 15,8 procent i forhold til sidste år – og mere end en fordobling, når vi sammenligner med 2019.

 

Særligt opløftende er det at se, at både vejsportslicenser, rallylicenser, banelicenser, kartinglicenser og dragracinglicenser er i markant fremgang – et stærkt signal om, at vi mærker stor opbakning i sporten til de tiltag, der bliver taget i sportsgrenene forud for 2024-sæsonen og dermed et stort skulderklap til de frivillige i udvalg og i klubberne samt til klasserne og promotorer, der arbejder hårdt på at stable arrangementer og mesterskaber på benene.