Bestyrelsen har igennem længere tid arbejdet på at styrke koordinerings- og disciplinærudvalget og har nu besluttet, at DASU's formand Bent Mikkelsen indtræder som midlertidig formand for udvalget indtil 1. juli 2016. Samtidigt kan bestyrelsen med glæde meddele, at det er lykkedes at finde en jurist til udvalget.

Nyt medlem af udvalget bliver Troels Kock Nielsen, der er selvstændig advokat i København med speciale i erstatnings- og familieret. Troels er bestyrelsesmedlem i HMS og aktiv i banesporten.

Udvalgets hidtidige formand Niels Eivind Igum har valgt at trække sig fra udvalget pr. 1. februar 2016.
Niels Eivind Igum ønsker at takke bestyrelsen for den tillid man har vist ham, og fra bestyrelsen skal der også lyde en stort tak til Igum for hans mangeårige arbejde i DASU.

Koordinerings- og disciplinærudvalget består pr. 1. februar af følgende personer:
Bent Mikkelsen (formand)
Troels Kock Nielsen
Steen K. Jensen
Hans-Jørn Søgård Andersen

I perioden frem til 1. juli vil udvalget gennemgå DASU’s retssystem og komme med forslag til ændringer og forbedringer af procedurer og regler. På forårets dialogmøder med klubberne vil bestyrelsen præsentere et foreløbigt resultat af arbejdet.