Suspensionsliste

Suspensionsliste

Reglement 1

14.4 SUSPENSION

14.401
Suspension kan ikendes såvel nationalt som internationalt, og det er den suspenderede forbudt at deltage i eller på anden måde beskæftige sig med motorsportskonkurrencer, herunder opholde sig i pit og depotområder.

Suspensionslisten er tilgængelig under klubservice i DASUs Podio-løsning.

For internationale suspensioner og diskvalifikationer se FIA's hjemmeside.