Repræsentantskabsmøder i DASU

Repræsentantskabsmøder

Unionen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed.
Repræsentantskabet for Dansk Automobil Sports Union består af formændene for samtlige klubber under unionen eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere.
Repræsentantskabet ledes af formanden for Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse.
Repræsentantskabet kan udpege en præsident for unionen, for et år ad gangen. Unionens præsident har kun repræsentative opgaver.
Repræsentantskabsmødet holdes fortrinsvist tredje weekend i november.

DASU repræsentantskabsmøde 2023

Repræsentantskabsmøde 2023 afholdes lørdag den 25. november 2023 i Idrættens Hus, 2605 Brøndby. 

Der vil være indskrivning kl. 11.00 – 11.45. 
  
Der erindres om at retten for en klub til at stemme på repræsentantskabsmødet er betinget af, at klubben ikke står i restance til unionen samt har opfyldt rettidig indberetningspligt overfor Danmarks Idrætsforbund.

Referat fra DASUs repræsentantskabsmøde 2023 

Stemmetalsliste 2023 (30.09.2023)*

Medlems- og licenstal per 30.09.2023

Kandidatliste til repræsentantskabsmøde 2023

DASU årsrapport 2022

Prognose 2023 - budget 2024

 

*Vi er blevet opmærksomme på at der ved nogen klubber er fejloptælling i forhold til hvilke medlemskabstyper der er stemmeberettigede.

MRC medlemskab er ikke stemmeberettiget og det betyder at der er ændring i stemmetallet for følgende klubber:

HAMK/010:  -1
KMS/012: -3
FOM/042: -7
IMK/305: -38

 

Beretninger

Beretning fra rallyudvalget 2023

Beretning fra vejsportsudvalget 2023

Beretning fra banesportsudvalget - asfalt 2023

Beretning fra banesportsudvalget - offroad 2023

Beretning fra kartingudvalget 2023

Beretning fra dragracingudvalget 2023

Formandens beretning 2023

 

Indkomne forslag repræsentantskabsmøde 2023

Forslag 1, reglement 1 pkt. 11.309

Forslag 2, reglement 1 pkt. 12.2