Repræsentantskabsmøder i DASU

Repræsentantskabsmøder

Unionen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed.
Repræsentantskabet for Dansk Automobil Sports Union består af formændene for samtlige klubber under unionen eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere.
Repræsentantskabet ledes af formanden for Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse.
Repræsentantskabet kan udpege en præsident for unionen, for et år ad gangen. Unionens præsident har kun repræsentative opgaver.
Repræsentantskabsmødet holdes fortrinsvist tredje weekend i november.

DASU repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskabsmøde 2022 afholdes lørdag den 19. november 2022 på Sportshotel Vejen. Der vil være indskrivning kl. 11.30.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DASUs sekretariat i hænde senest lørdag den 22. oktober 2022.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøde kan kun fremsættes af klubber og et flertal i DASUs bestyrelse.

Forslagene opstilles i spalter, så man kan se gammel tekst og forslag til ny tekst og skal være opdelt for hhv. vedtægter og reglement 1. 

Vi minder om, at retten for en klub til at stemme på repræsentantskabsmødet er betinget af, at klubben ikke står i restance til unionen samt har opfyldt rettidig indberetningspligt overfor Danmarks Idræts Forbund.

 

Referat fra DASUs repræsentantskabsmøde 2022 

Stemmetalsliste 2022 (30.09.2022)

Medlems- og licenstal per 30.09.2022 

Kandidatliste til repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskabsmøde-bogen 2022

 

Beretninger

Formandens beretning 2022

Beretning fra VU 2022
Beretning fra RU 2022
Beretning fra BU 2022
Beretning fra KU 2022
Beretning fra MRC 2022
Beretning fra DRU 2022


Indkomne forslag repræsentantskabsmøde 2022

  1. Vedtægter §10
  2. Reglement 1 - 14.0 Straffe adm. rettelse
  3. Forslag fra 022 MSS reglement 1 pkt. 11.207
  4. Forslag fra 022 MSS Vedtægter § 8 e
  5. Forslag fra 022 MSS Reglement 1 pkt. 11.206
  6. Forslag reglement 1 - 11.3 sportsudvalg
  7. Forslag 022 MSS reglement 1 pkt. 11.601
  8. Forslag DASUs reglement 1 – 11.8 bestemmelser for tværgående udvalg
  9. Forslag fra 022 MSS reglement 1 pkt. 14.5