Repræsentantskabsmøder i DASU

Repræsentantskabsmøder

Unionen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed.
Repræsentantskabet for Dansk Automobil Sports Union består af formændene for samtlige klubber under unionen eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere.
Repræsentantskabet ledes af formanden for Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse.
Repræsentantskabet kan udpege en præsident for unionen, for et år ad gangen. Unionens præsident har kun repræsentative opgaver.
Repræsentantskabsmødet holdes fortrinsvist tredje weekend i november.

DASU repræsentantskabsmøde 2015

Modtagere af DASU Hæderstegn

Årsrapport 2014-2015

Stemmetalsliste pr. 19.11.2015

19.11.2015: Vi fik desværre ikke alle rettelser med i udgaven pr. 17.11.15.
Det drejer sig om 104/MMRC som har 2 færre stemmer ved valg til bestyrelse samt ved afstemning om ændringer til reglement 1 og vedtægterne.
Ved valg til MRC-udvalget har de 3 stemmer mindre - her var en person registreret med 2 MRC-licenser.
---
17.11.2015: Der er desværre fejl i den tidligere offentliggjorte medlems- og stemmetalsliste.
Fejlen er sket ved opgørelsen af antallet af medlemmer. Det har indflydelse på klubbernes antal stemmer ved valg til bestyrelse samt ved afstemninger om ændringer af reglement 1 samt vedtægterne.
Det har vist sig, at ikke alle opgraderinger fra et prøvemedlemskab blev talt med i det samlede antal medlemmer pga. fejl i udløbsdatoen.

Fejlen i systemet har ikke betydning for antal af licenser.

Endelig kandidatliste inkl. tilkendegivelser om genopstilling (02.11.2015)

Valgperioder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt amatør- og ordensudvalget

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015

Referat repræsentantskabsmøde 2015

Forslag

Forslag 1 -  fra 002/HMS - Ændringsforslag til vedtægternes §4
Forslag 2 - fra bestyrelsen - Vedtægtsændringer
Forslag 3 - fra bestyrelsen - Reglement 1, diverse punkter
Forslag 4 - fra bestyrelsen - Reglement 1 pkt. 12.1  Medlemskaber
Forslag 5 - fra bestyrelsen - Reglement 1  Licenser
Forslag 6 - fra bestyrelsen - Reglement 1 pkt. 15.0 Klagemuligheder

Beretninger

Formandens beretning
Beretning fra Vejsportsudvalget
Beretning fra Dragracingudvalget
Beretning fra Eliteudvalget
Beretning fra MRC-udvalget
Beretning fra Rallyudvalget
Beretning fra Teknik- og Miljøudvalget
Beretning fra Udviklingsudvalget
Beretning fra Banesportsudvalget
Beretning fra Kartingudvalget
Beretning fra Koordinerings- & disciplinærudvalget
Beretning fra Kursusudvalget

Beretning fra Amatør- & Ordensudvalget