Repræsentantskabsmøder i DASU

Repræsentantskabsmøder

Unionen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed.
Repræsentantskabet for Dansk Automobil Sports Union består af formændene for samtlige klubber under unionen eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere.
Repræsentantskabet ledes af formanden for Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse.
Repræsentantskabet kan udpege en præsident for unionen, for et år ad gangen. Unionens præsident har kun repræsentative opgaver.
Repræsentantskabsmødet holdes fortrinsvist tredje weekend i november.