Forsikring i DASU

Her kan du få overblik over, hvordan du er dækket af forsikringer i DASU – hvad enten du er kører, official, frivillig i DASU eller hjælper i en klub.

Forsikringer i DASU

1) Kollektiv ulykkesforsikring for licenshavere

2) Arrangøransvarsforsikring

3) All Risk-forsikring (forsikring for lånte/lejede genstande til arrangementer)

 

Forsikringer via DASUs medlemskab af Danmarks Idrætsforbund

4) En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring for officials og hjælpere

5) En ansvarsforsikring

6) En idrætsrejseforsikring

7) En retshjælpsforsikring

8) Psykologisk krisehjælp

Læs mere om de fem fælles forsikringer her (åbner nyt vindue)

 

Læs alt om DASUs forsikringer i forsikringsoversigten her

 

Øvrige, personlige forsikringer

9) Den offentlige sygesikring (det gule kort)

10) EU-sygesikringskortet (det blå kort) 


Sådan gør du, hvis du er kommet til skade som licenshaver

  • Under løb: Løbsleder udfylder skadesanmeldelse (Word) / (pdf), der indsendes til DASU.
  • Under træning: Træningsleder udfylder skadesanmeldelse (Word) / (pdf), der indsendes til DASU.
  • Alle rubrikker SKAL udfyldes og blanketten skal underskrives.
  • Skadesanmeldelse sendes til forsikringsselskab af DASU, og du modtager kvittering på anmeldelse af skaden. 

Sådan gør du, hvis du er kommet til skade som official

Kommer en person til skade under udførelse af arbejde for et forbund eller en forening, er personen omfattet af den kollektive arbejdsskadeforsikring.

HVIS DIN ARBEJDSGIVER (KLUB ETC.) HAR ET CVR-NR.

Normalt vil det være skadelidtes arbejdsgiver (forening), der anmelder en arbejdsulykke, der har medført personskade. Dette skal ske digitalt via EASY, Arbejdsskadestyrelsens elektroniske system til registrering af arbejdsulykker.

HVIS DIN ARBEJDSGIVER (KLUB ETC.) IKKE HAR ET CVR-NR. – ELLER HVIS DU SOM SKADELIDT SELV VIL ANMELDE.

Sådan gør du, hvis du er kommet til skade som dommer

Kommer en dommer til skade under udøvelsen af dommergerningen, er dommeren normalt omfattet af lov om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadeforsikringsloven). Det betyder, at dommerens tilskadekomst skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen af ’arbejdsgiver’ (DASU). Løbsleder udfylder skadesanmeldelse.

  • Skadesanmeldelse hentes her: (Word) / (pdf)
  • Rubrik til licensnr. SKAL udfyldes fuldstændigt.
  • Skadesanmeldelse sendes til forsikringsselskab af DASU, og du modtager kvittering på anmeldelse af skaden.

Sådan anmelder du en tingskade (all-risk for udstyr)

Skadesanmeldelsen skal indeholde et overslag over, hvad det koster at udbedre skaden.
Når skadesanmeldelsen indsendes, skal der medsendes billeder som viser skaden og det sted, hvor skaden er sket.

Psykologisk krisehjælp

DASU-medlemmer er dækket af DIF/DGI’s aftale om psykologisk krisehjælp, når de deltager i arrangementer under DASU som aktiv, frivillig, ansatte eller nærmeste pårørende til aktive.

Sådan får du psykologisk krisehjælp 

  • Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Linjen, som har åbent døgnet rundt på telefon 70 26 06 70.

 Læs mere om DASUs aftale om psykologisk krisehjælp her.

 

Forsikringsdokumenter

POLICER

Police arrangøransvarsforsikring (erhvervs- og produktansvarsforsikring)

Police all risks-forsikring

Police kollektiv ulykkesforsikring

SKADESANMELDELSER

Skadesanmeldelse personskade (Word) / (pdf)

Skadesanmeldelse arrangøransvarsforsikring (erhvervs- og produktansvarsforsikring)

Skadesanmeldelse - all-risk for udstyr

 

FORSIKRINGSCERTIFIKATER

Forsikringscertifikat dansk 2024

Forsikringscertifikat engelsk 2024 (Insurance certificate in English)

 

DIVERSE

Aftale om psykologisk krisehjælp
 

Garantifond

Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, som du tegner gennem DASU, er omfattet af Garantifonden (www.skadesgarantifond.dk). Dette gælder også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til private forsikringer.