Administrative cirkulærer

Administrative cirkulærer

 

A. Klubforhold

A2 - Information til klubberne

B. Licensforhold

B1 - Endagslicenser (15.03.2022)

C. Regnskabsforhold

C2 - Rejser for DASU (01.01.2024)
C3 - Rejser for DASU - dommere (01.01.2024)

D. Fonde

D1 - Urfond (19.11.2018)
D2 - DASUs fonde (10.11.2021)

Bilag - ansøgningsformular til DASUs udviklings- og initiativfond.

Bilag - ansøgningsformular til DASUs banefond

Bemærk, det er muligt at søge midler hos DIF og DGI's foreningspulje mv. Læs mere hos DIF her.

Læs om legater og fonde her hos fundraising.how.

E. Hæderstegn og pokaler

E1 - hæderstegn og pokaler (29.03.2023)

F. Forsikringer

F1 - Forsikring og løbsafgifter (03.01.2024)

H. Afgifter og kontingentpriser

H1 - Licenspriser (25.11.2023)
H2 - Moms på anmeldelsesgebyrer (10.11.2023)
H3 - Medlemskontingent (03.04.2019)
H4 - Afgifter (09.11.2023)
H5 - Tidtagermateriel (12.05.2022)

I. Diverse

I2 - Legitimationskort (14.12.2015)
I3 - Trackingfond (06.03.2020)
I4 - Bestemmelser for tekniske undersøgelser (09.01.2017)
I6 - Procedure ved afstemninger ved DASUs repræsentantskabsmøde (10.09.2019)
I7 - Bestemmelser for profiltøj (21.11.2017)
I8 - Retningslinjer for udskrivning af mesterskaber (03.08.2022)
I9 - Bestemmelser for underretning om særlige hændelser (20.02.2024)
I12 - DASUs politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer (18.01.2023)
I14 - Ungdomsskolelicens (15.12.2015)
I15 - Bestemmelser for stævnelæger (13.01.2010)
I16 - Alkoholkontrol ved banesportsarrangementer (08.06.2021)
I17 - Udelukkelse af kører af helbredsmæssige årsager (01.03.2013)
I18 - Retningslinjer for sprogbrug og omgangstone i DASU (07.02.2014)
I19 - Støjmåling - standmåling inkl. bilag (01.09.2022)
I20 - Adm. cirkulære Støjmåling - forbikørsel (02.02.2023)
I21 - Foreløbig optagelse af nye klubber (16.03.2018)
I22 - Tidsfrister for reglementer (16.01.2024)