Administrative cirkulærer

Administrative cirkulærer

 

A. Klubforhold

A2 - Information til klubberne

B. Licensforhold

B1 - Endagslicenser (15.03.2022)

C. Regnskabsforhold

C2 - Rejser for DASU (01.06.2022)

D. Fonde

D1 - Urfond (19.11.2018)
D2 - DASUs fonde (10.11.2021)

Bilag - ansøgningsformular til DASUs udviklings- og initiativfond.

Bilag - ansøgningsformular til DASUs banefond

Bemærk, det er muligt at søge midler hos DIF og DGI's foreningspulje mv. Læs mere hos DIF her.

E. Hæderstegn og pokaler

E1 - hæderstegn og pokaler (29.03.2023)

F. Forsikringer

F1 - Forsikring og løbsafgifter (24.03.2023)

H. Afgifter og kontingentpriser

H1 - Licenspriser (02.03.2023)
H2 - Moms på anmeldelsesgebyrer (23.04.2015)
H3 - Medlemskontingent (03.04.2019)
H4 - Afgifter (17.05.2023)
H5 - Tidtagermateriel (12.05.2022)

I. Diverse

I2 - Legitimationskort (14.12.2015)
I3 - Trackingfond (06.03.2020)
I4 - Bestemmelser for tekniske undersøgelser (09.01.2017)
I6 - Procedure ved afstemninger ved DASUs repræsentantskabsmøde (10.09.2019)
I7 - Bestemmelser for profiltøj (21.11.2017)
I8 - Retningslinjer for udskrivning af mesterskaber (03.08.2022)

I9 - Bestemmelser for underretning om særlige hændelser (22.12.2021)
I12 - DASUs politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer (18.01.2023)
I14 - Institutionslicens (15.12.2015)
I15 - Bestemmelser for stævnelæger (13.01.2010)
I16 - Alkoholkontrol ved banesportsarrangementer (08.06.2021)
I17 - Udelukkelse af kører af helbredsmæssige årsager (01.03.2013)
I18 - Retningslinjer for sprogbrug og omgangstone i DASU (07.02.2014)
I19 - Støjmåling - standmåling inkl. bilag (01.09.2022)
I20 - Adm. cirkulære Støjmåling - forbikørsel (02.02.2023)
I21 - Foreløbig optagelse af nye klubber (16.03.2018)
I22 - Tidsfrister for reglementer (26.02.2019)