Klubservice

Her finder du alt det, du som klub, løbsarrangør eller frivillig har brug for i forbindelse med arrangementer under DASU.

Klik her for at komme til DASUs klub- og medlemsportal (herunder e-learning).

Har du brug for forsikringspapirer, så se under vores dedikerede side til forsikringer her.

Administrative cirkulærer

A. Klubforhold

A2 - Information til klubberne

B. Licensforhold

B1 - Endagslicenser (15.03.2022)

C. Regnskabsforhold

C2 - Rejser for DASU (01.06.2022)

D. Fonde

D1 - Urfond (19.11.2018)
D2 - DASUs fonde (10.11.2021)

Bilag - ansøgningsformular til DASUs udviklings- og initiativfond.

Bilag - ansøgningsformular til DASUs banefond

Bemærk, det er muligt at søge midler hos DIF og DGI's foreningspulje mv. Læs mere hos DIF her.

E. Hæderstegn og pokaler

E1 - hæderstegn og pokaler (23.09.2021)

F. Forsikringer

F1 - Forsikring og løbsafgifter (08.04.2022)

H. Afgifter og kontingentpriser

H1 - Licenspriser (17.12.2021)
H2 - Moms på anmeldelsesgebyrer (23.04.2015)
H3 - Medlemskontingent (03.04.2019)
H4 - Afgifter (17.06.2022)
H5 - Tidtagermateriel (12.05.2022)

I. Diverse

I2 - Legitimationskort (14.12.2015)
I3 - Trackingfond (06.03.2020)
I4 - Bestemmelser for tekniske undersøgelser (09.01.2017)
I7 - Bestemmelser for profiltøj (21.11.2017)
I6 - Procedure ved afstemninger ved DASUs repræsentantskabsmøde (10.09.2019)
I8 - Retningslinjer for udskrivning af mesterskaber (25.03.2018)
I9 - Bestemmelser for underretning om særlige hændelser (22.12.2021)
I12 - DASUs politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer (22.10.2004)
I14 - Institutionslicens (15.12.2015)
I15 - Bestemmelser for stævnelæger (13.01.2010)
I16 - Alkoholkontrol ved banesportsarrangementer (08.06.2021)
I17 - Udelukkelse af kører af helbredsmæssige årsager (01.03.2013)
I18 - Retningslinjer for sprogbrug og omgangstone i DASU (07.02.2014)
I19 - Støjmåling - standmåling inkl. bilag (20.04.2022)
I21 - Foreløbig optagelse af nye klubber (16.03.2018)
I22 - Tidsfrister for reglementer (26.02.2019)

DASU-formularer og dokumenter

Licens

Ansøgning om licens
Brev til lægen (benyttes ved bestilling af FIA-/CIK-licens)
Info om stresstest (krav for FIA-licensindehavere over 45 år)
Tro- og love-erklæring, licens
Tro- og love-erklæring, vognbog 
Kørererklæring, professionel (udgået)

Tilmelding til løb

Anmeldelse til løb rally

Løbsansøgninger

Løbsansøgning rally
Løbsansøgning orientering
Løbsansøgning karting
Løbsansøgning MRC
Løbsansøgning dragracing og streetrace
Løbsansøgning banesport (15.11.2019)
Løbsansøgning Formula Student
Løbsansøgning drifting

Dommerrapporter

Dommerrapport karting
Dommerrapport vejsport
Dommerrapport bane
Løbslederrapport karting
Flagpost rapportskema
Dommerrapport klubrally
Dommerrapport Dansk Super Rally

Protester

Protestblanket
Protestblanket elektronisk udfyldning
Protestbehandling
Protestbehandling elektronisk udfyldning

Official-dokumenter

Officialskema banesport
Indberetning af klubkursus
Ansøgning om fornyelse af officiallicens – dragracing

Diverse

Information om tremåneders prøvemedlemskab
Bestillingsliste reglementer
Blanket til ændringsforslag til reglementer (Word)
Blanket til klubberne vedr. ambulance (Word)
Blanket til klubberne vedr. ambulance (pdf)
Karting: Standardtillægsregler
Rally: Standardtillægsregler
Vejledning fra SKAT om sponsorater
Bekendgørelse om motorløb på bane

Teknisk kontrol- og støjrapport

Støjmålingsrapport 
Teknisk kontrolrapport - før løb
Planlagt teknisk kontrol under løb
Teknisk kontrol efter heat
Teknisk kontrolseddel
Specifikation af teknisk kontrol
Teknisk kontrol før baneløb - enkelte biler
Teknisk kontrolskema TCR

Ansøgninger om løbsdage

Ansøgning om løbsdage rally
Ansøgning om løbsdage banesport
Ansøgning om løbsdage karting
Ansøgning om løbsdage vejsport
Ansøgning om løbsdage dragracing
Ansøgning om løbsdage MRC

Krisehåndtering

Dokumenter til brug ved krisehåndtering ifm. motorløb

Skabelon til pressemeddelelse - ulykke med hospitalsindlæggelse
Skabelon til pressemeddelelse - ulykke med dødfald

DASU krisehåndteringsplan

Krisehåndtering og mediekontakt - kort til at printe

DASU's adm. cir. I9 - se øverste faneblad på denne side.

Materiale fra foredrag v. Morten Alstrup

Psykologisk krisehjælp er også et tilbud som en del af DIF's kollektive forsikringer. Det kan du læse mere om her.

 

Repræsentantskabsmøder

DASU ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2022

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2022 (03.06.2022)

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde (08.04.2022)

Forslag DASUs vedtægter §12 (08.04.2022)

Forslag DASUs reglement 1, 11.306 (08.04.2022)

Reglement 1 inkl. konsekvensrettelse efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Vedtægter inkl. konsekvensrettelse efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Stemmetalsliste per 30.09.2021 (30.09.2021)

 

DASU repræsentantskabsmøde 2021

Referat fra repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmøde-bogen 2021

Kandidatliste til repræsentantskabsmøde 2021

Stemmetalsliste 2021 (30.09.2021)

Årsrapport 2020

Prognose 2021 - budget 2022

Beretninger

Beretning fra rallyudvalget

Beretning fra vejsportsudvalget

Beretning fra banesportsudvalget

Beretning fra kartingudvalget

Beretning fra MRC-udvalget

Beretning fra dragracingudvalget

Formandens beretning

Indkomne forslag repræsentantskabsmøde 2021 

Forslag 1 vedtægter

Forslag 2 vedtægter bestemmelser for sportsudvalg

Forslag 3 Reglement 1 straffe

Forslag 4 Reglement 1 lægeærklæring

Forslag 5 reglement 1 kalender

DASU repræsentantskabsmøde 2020

Referat fra repræsentantskabsmøde 2020 (26.11.2020)

Repræsentantskabsmøde-bogen 2020

Kandidatliste til repræsentantskabsmøde 2020

Stemmetalsliste 2020 (30.09.2020)

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2020 inkl tilmeldingsblanket

Årsrapport 2019

Prognose 2020 - budget 2021

Beretninger

Beretning fra rallyudvalget

Beretning fra vejsportsudvalget

Beretning fra banesportsudvalget

Beretning fra kartingudvalget

Beretning fra MRC

Beretning fra dragracingudvalget

Formandens beretning

Indkomne forslag

Forslag 1 vedtægternes §12a, 3) Teknik-og sikkerhedsudvalget

Forslag 2 vedtægternes §12b, 2

Forslag 3 DASUs reglement 1, pkt. 11.10 Bestemmelser for MRC udvalget

Forslag 4 DASUs reglement 1 pkt. 12.401 Bestilling af licens

Forslag 5 DASUs reglement 1 pkt. 14.402

 

DASU repræsentantskabsmøde 2019

Referat fra repræsentantskabsmøde 2019

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2019

Kandidatliste repræsentantskabsmøde 2019

Stemmetalsliste 2019 (14/11/2019)

Præsentation af kandidater (24102019)

Prognose for 2019 og budget for 2020

Årsrapport 2017-2018

Beretninger

Formandens beretning

Beretning fra MRC-udvalget

Beretning fra vejsportsudvalget

Beretning fra dragracingudvalget

Beretning fra rallyudvalget

Beretning fra banesportsudvalget

Beretning fra kartingudvalget

Indkomne forslag

Forslag 1: Reglement 1, div. adm. rettelser (bestyrelsen)

Forslag 2: DASUs vedtægter §8, afstemning (LUG)

Forslag 3: DASUs vedtægter§8c, repræsentantskabsmøder (bestyrelsen)

Forslag 4: DASUs vedtægter §8e, fremsættelse af forslag (bestyrelsen)

Forslag 5: DASUs vedtægter §12, medlemmer af sportsudvalg (AAS)

Forslag 6: DASUs vedtægter §12b 2, valg af udvalgsformænd (bestyrelsen)

Forslag 7: Reglement 1 pkt. 11.202 og 11.203, A&O (bestyrelsen)

Forslag 8: Reglement 1 pkt. 11.301, MRC-udvalget (bestyrelsen)

Forslag 9: Reglement 1 pkt. 12.1, medlemskaber (bestyrelsen)

Forslag 10: Reglement 1 bilag A, procedureregler A&O (bestyrelsen)

DASU repræsentantskabsmøde 2018

Referat fra repræsentantskabsmøde 2018

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018

Endelig kandidatliste repræsentantskabsmøde 2018

Præsentation af kandidater pr. 14.11.2018

Stemmetalsliste 2018 (opdateret 30.10.2018)

Prognose for driftsresultat 2018/2018 og budget for 2019

Repræsentantskabsmøde-bogen 2018

Beretninger

Beretning fra amatør- og ordensudvalget

Beretning fra banesportsudvalget

Beretning fra disciplinærudvalget

Beretning fra dragracingudvalget

Beretning fra eliteudvalget

Beretning fra formanden

Beretning fra historisk udvalg

Beretning fra kartingudvalget

Beretning fra MRC-udvalget

Beretning fra rallyudvalget

Beretning fra udviklingsudvalget

Beretning fra vejsportsudvalget

Indkomne forslag 

 

Se indkomne forslag i den samlede bog til repræsentantskabsmødet herover.

 

DASU ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2018

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2018

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2018

Indkomne forslag

Ændringforslag vedtægter 8C og 13

 

DASU repræsentantskabsmøde 2017

Valgperioder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt amatør- og ordensudvalget

Endelig kandidatliste pr. 31.10.2017

Stemmetalsliste 2017

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2017

Årsregnskab 2016/2017 (13-11-2017)

Tidsplan repræsentantskabsmøde 2017

Oversigt over opstillede kandidater 2017

Deltagerliste repræsentantskabsmøde 2017

Referat fra repræsentantskabsmøde 2017

Beretninger

Beretning fra amatør- og ordensudvalget

Beretning fra banesportsudvalget

Beretning fra bestyrelsen

Beretning fra disciplinærudvalget

Beretning fra dragracingudvalget

Beretning fra eliteudvalget

Beretning fra historisk udvalg

Beretning fra kartingudvalget

Beretning fra MRC-udvalget

Beretning fra udviklingsudvalget

Beretning fra rallyudvalget

Beretning fra teknik- og sikkerhedsudvalget

Beretning fra vejsportsudvalget

 

Indkomne forslag

Forslag pkt. 12 og 14 starttilladelse og licens, MSS 

Forslag pkt. 13 kalender, L.U.G.

Forslag pkt. 16, 17 og bilag C, bestyrelsen

Forslag vedtægter pkt. 12A samt reglement 1 pkt 11.3 og 11.4 om TSU, ROMK

Forslag vedtægter pkt 10, om udgåede paragraffer, bestyrelsen

DASU repræsentantskabsmøde 2016

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2016

Valgperioder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt amatør- og ordensudvalget

Endelig kandidatliste med tilkendegivelse om genopstilling (31.10.2016)

Stemmetalsliste 2016

Endelig deltagerliste 

Årsrapport 2015 / 2016

Referat repræsentantskabsmøde 2016 

Beretninger

Beretning fra formanden

Beretning fra amatør & ordensudvalget

Beretning fra banesportsudvalget

Beretning fra dragracingudvalget

Beretning fra eliteudvalget

Beretning fra historisk udvalg

Beretning fra kartingudvalget

Beretning fra koordinerings- & disciplinærudvalget

Beretning fra kursusudvalget

Beretning fra MRC-udvalget

Beretning fra rallyudvalget

Beretning fra sikkerhedsudvalget

Beretning fra teknik- & miljøudvalget

Beretning fra udviklingsudvalget

Beretning fra vejsportsudvalget

Forslag

Forslag 1 - fra 306/LOMS - til vedtægter om sammensætning af udvalg
Forslag 2 - fra 306/LOMS - til reglement 1, 11.3 bestemmelser for sportsudvalg
Forslag 3 - fra bestyrelsen - til disciplinærudvalget
Forslag 4 - fra bestyrelsen - til vedtægter for TMU, SIU og HU
Forslag 5 - fra bestyrelsen - til vedtægter for bestyrelsen

 

DASU repræsentantskabsmøde 2015

Modtagere af DASU Hæderstegn

Årsrapport 2014-2015

Stemmetalsliste pr. 19.11.2015

19.11.2015: Vi fik desværre ikke alle rettelser med i udgaven pr. 17.11.15.
Det drejer sig om 104/MMRC som har 2 færre stemmer ved valg til bestyrelse samt ved afstemning om ændringer til reglement 1 og vedtægterne.
Ved valg til MRC-udvalget har de 3 stemmer mindre - her var en person registreret med 2 MRC-licenser.
---
17.11.2015: Der er desværre fejl i den tidligere offentliggjorte medlems- og stemmetalsliste.
Fejlen er sket ved opgørelsen af antallet af medlemmer. Det har indflydelse på klubbernes antal stemmer ved valg til bestyrelse samt ved afstemninger om ændringer af reglement 1 samt vedtægterne.
Det har vist sig, at ikke alle opgraderinger fra et prøvemedlemskab blev talt med i det samlede antal medlemmer pga. fejl i udløbsdatoen.

Fejlen i systemet har ikke betydning for antal af licenser.

Endelig kandidatliste inkl. tilkendegivelser om genopstilling (02.11.2015)

Valgperioder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt amatør- og ordensudvalget

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015

Forslag

Forslag 1 -  fra 002/HMS - Ændringsforslag til vedtægternes §4
Forslag 2 - fra bestyrelsen - Vedtægtsændringer
Forslag 3 - fra bestyrelsen - Reglement 1, diverse punkter
Forslag 4 - fra bestyrelsen - Reglement 1 pkt. 12.1  Medlemskaber
Forslag 5 - fra bestyrelsen - Reglement 1  Licenser
Forslag 6 - fra bestyrelsen - Reglement 1 pkt. 15.0 Klagemuligheder

Beretninger

Formandens beretning
Beretning fra Vejsportsudvalget
Beretning fra Dragracingudvalget
Beretning fra Eliteudvalget
Beretning fra MRC-udvalget
Beretning fra Rallyudvalget
Beretning fra Teknik- og Miljøudvalget
Beretning fra Udviklingsudvalget
Beretning fra Banesportsudvalget
Beretning fra Kartingudvalget
Beretning fra Koordinerings- & disciplinærudvalget
Beretning fra Kursusudvalget

Beretning fra Amatør- & Ordensudvalget

Referater

Repræsentantskabsmøde 2016
Repræsentantskabsmøde 2015

Repræsentantskabsmøde 2014
Repræsentantskabsmøde 2013 
Repræsentantskabsmøde 2012
Repræsentantskabsmøde 2011
Repræsentantskabsmøde 2010
Repræsentantskabsmøde 2009
Repræsentantskabsmøde 2008
Repræsentantskabsmøde 2007
Repræsentantskabsmøde 2006
Repræsentantskabsmøde 2005
Repræsentantskabsmøde 2004
Repræsentantskabsmøde 2003


 

Suspensionsliste

Suspensionsliste

Reglement 1

14.4 SUSPENSION

14.401
Suspension kan ikendes såvel nationalt som internationalt, og det er den suspenderede forbudt at deltage i eller på anden måde beskæftige sig med motorsportskonkurrencer, herunder opholde sig i pit og depotområder.

Suspensionslisten er tilgængelig under klubservice i DASUs Podio-løsning.

For adgang til klubservice i Podio, kontakt Jens Færgemann på jf@dasu.dk.

For internationale suspensioner og diskvalifikationer se FIA's hjemmeside.

Opdateret 6. maj 2019

Kursuskalender og -materialer

DASUs kursuskalender

DASUs kursuskalender findes på DASUs klub- og medlemsportal her.

Manual til kursustilmelding

Kursuskalenderen bliver løbende opdateret.

For medlemmer:

  • Klik på ”PROFIL” blandt fanebladene i toppen af siden.
  • Indtast dit brugernavn (ID-nummer) og adgangskode og klik ”Log ind”.
    Er det første gang, du logger ind på DASU’s medlemssystem, er både brugernavn og adgangskode lig med dit ID-nummer.
    Kontakt DASU eller din klub hvis du har glemt dit ID-nummer eller din adgangskode.
  • Klik på ”KURSUS” blandt fanebladene i toppen af siden.
  • Klik på kurset for at se deltagerlisten.

Kontakt din klub, hvis du vil tilmeldes et kursus.
HUSK: DET ER KUN DIN KLUB DER KAN MELDE DIG TIL ET KURSUS!!!


For klubadministratorer:

Klik på ”PROFIL” blandt fanebladene i toppen af siden.
Indtast brugernavn og adgangskode og log ind.
Klik på kursus.
Herfra kan du tilmelde kursister.


For ikke-medlemmer:

Klik på ”KURSUS” blandt fanebladene i toppen af siden.
Som ikke-medlem kan du kun se grundlæggende oplysninger om kurserne. Du kan ikke se beskrivelser, deltagerlister m.m.

Kursusmaterialer

Karting

OF615-kursusmateriale (PowerPoint)
OF615-indberetning af deltagere (Word)