Frivillig i motorsport

Bliv en del af motorsporten - bliv frivillig

Selv om motorsport koster mange penge, er sporten stadig helt og aldeles afhængig af ulønnede kræfter.

De mange aktive udøvere i bilsporten er afhængige af endnu flere frivillige. Bag ethvert arrangement står op til flere hundrede frivillige mennesker, der alle har modtaget særlig uddannelse inden for et eller flere områder.

Som official er du med til at sikre en fair og sikker afvikling af arrangementerne i DASU, men samtidig får du også andre værdier og oplevelser ved at være official:

  • Du kommer HELT tæt på sporten
  • Du bliver en del af et større fællesskab
  • Du får et stort ansvar
  • Du får kompetencer igennem uddannelse, kurser og seminarer
  • Du gør en forskel for de aktive
  • Du møder en masse, der som du er engageret og brænder for sporten
  • Du får et netværk, som du kan bruge uden for sporten


Vil du med helt tæt på sporten, så kontakt en af DASU’s klubber og hør, hvordan du bliver official.

Du finder DASU’s klubber her.


De frivilliges betydning for DASU og for DASU’s medlemsklubber kan kun undervurderes. Vi påskønner og passer på de frivillige, der yder så stor en indsats, og vi skal sørge for, at der kommer nye til, så det høje aktivitetsniveau i DASU’s klubber kan bevares.

 
Danmarks Idrætsforbund står bag Frivillighedstjek.dk, der er en portal til idrætsforeninger, der bygger på frivillig arbejdskraft. Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige.

Gå til frivillighedstjek.dk her.