Rally

Rally

Her finder du alt du skal bruge for at dyrke rally i Danmark. Det er her, du finder linket til licensbestilling, her, du finder de gældende reglementer og cirkulærer inden for rallysporten. Her kan du også læse mere om vognbøger.

Hold også øje med nyhederne inden for rally på denne side, så du hele tiden er opdateret på, hvad der sker i vores sportsgrene.

Finder du ikke det, du skal bruge, så benyt søgefeltet eller kontakt DASU via vores supportside. 

Licens

Licensbestilling foretages gennem DASU's medlemssystem. Det finder du her. 

Du logger ind med dit licensnummer og den kode, du valgte første gang.

Husk, du kan først bestille licens, når du har et aktivt medlemsskab af en klub.

Er det første gang, du skal have licens - så gå til vores side 'Vil du køre race' - klik her.

Benyt disse formularer ved ansøgning: 

Ansøgning om licens
Brev til lægen (benyttes ved bestilling af FIA-/CIK-licens)
Info om stresstest (krav for FIA-licensindehavere over 45 år)

Se instruktionsvideo til licensbestilling her:

Reglementer

I rallysporten følger man det generelle reglement, kaldet reglement 3. Hertil hører også regler for de enkelte sportsgrene under rally samt de tekniske reglementer og rallysportens cirkulærer, som skal overholdes.

Du finder alle reglement 3 i vores reglementssamling her.

Reglement 2 (teknisk reglement) finder du her.

Reglementerne udgives hver år den 15. februar. Det er DASU's sportsudvalg, der er ansvarlige for reglementerne.

Har du ændringsforslag til det enkelte reglement, så kan du kontakte rallyudvalget.

Udvalg og referater

Niels Erik Jørgensen, formand
nejorgensen@outlook.com
40 32 31 23

Søren Duun Andersen
mail@laptime.dk
21 74 68 66

Mads Boutrup Jensen
mboutrup@gmail.com
21 56 73 15

Hans Erik Madsen
swollym@yahoo.com
23 34 67 27

Allan Dumstrei
dumstreia@gmail.com
20 68 76 18

 

 

2016
Referat 3-2016
Referat 2-2016
Referat 1-2016

2015
Referat 6-2015
Referat 5-2015
Referat 4-2015
Referat 3-2015
Referat 2-2015
Referat 1-2015

2014
Referat 5-2014
Referat 4-2014
Referat 3-2014
Referat 2-2014
Referat 1-2014

Kommissorium for rallyudvalget

 

Teknikere:
Steen Christensen, rally@christensen.mail.dk
Bent Sommer Andersen, bentsommer@turbopost.dk
Peer Houg, houg@vestmail.dk

Kursussektion:
John Lersted, lersted@vip.cybercity.dk
Finn Højlund Hansen, hojlund@sak-motorsport.dk
Finn Mogensen, mogensen.finn@outlook.dk

Mesterskaber

Her finder du stillingerne i de forskellige mesterskaber i dansk rally.
De forskellige links opdateres, efterhånden som stillingerne bliver tilgængelige.

DM rally (DIF DM 4WD; DIF DM 2WD 0-1600 ccm; DIF DM 2WD over 1600 ccm; DIF DM gruppe E; DASU mesterskab KRB; DASU mesterskab 4WD)

Minirally (DASU mesterskaber i klasserne 1-9)

Klubrally (DASU mesterskaber i KR0-KR7)

JFM klubrally

SM klubrally

JFM i klubrally for hold

SM i klubrally for hold

Historisk rally (Et samlet DASU mesterskab for klasserne 11-14)

4x4 offroad (DASU mesterskaber i klasserne standard 1, standard 2, special 1 og special 2)


Vil du se mesterskabsreglerne, så klik på fanebladet "Rallysportens cirkulære" ovenfor.
Mesterskabsreglerne er kapitel 1.

Stillinger 2015

Rallysportens cirkulære

Her finder du links til rallysportens cirkulære - dels samlet og dels til de enkelte kapitler.
Ved ændring af cirkulæret ændres datoen ud for linket til det samlede cirkulære samt datoen ud for linket til det eller de kapitler, der er ændret.
Ændringer i cirkulæret meddeles i DASU's nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasus_nyhedsbrev

Rallysportens cirkulære samlet (12.05.2016)


Kap. 1 - Mesterskabsbestemmelser for år 2016 (12.05.2016)
Kap. 2 - Best. for rallysportens discipliner (12.02.2016)
Kap. 3 - Best. for licenser, official- og dommerlicenser samt gen. best. for dommere (30.10.2015)
Kap. 4 - Best. for officials’ og ikke-officials’ afmærkning (23.04.2015)
Kap. 5 - Best. for kurser for opnåelse af licenser til klubrally og rally (26.02.2015)
Kap. 6 - Best. for seedningsliste (13.03.2014)
Kap. 7 - Best. for krav til deltager-, start- og resultatlister (17.01.2014)
Kap. 8 - Best. for engelsk pilning (17.01.2014)
Kap. 9 - Best. om chikaner, kantafmærkninger og vognbaneadskillelser (23.01.2015)
Kap. 10 - Vejledning om ansøgning om motorløb ved myndigheder (17.01.2014)
Kap. 11 - Best. for havarikommissionen (08.01.2016)
Kap. 12 - Best. om udenl. delt., NEZ (udstyrskrav kørere og biler, indplacering i klasser) (24.09.2014)
Kap. 13 - Best. for vognbog (tillæg 21 + udstedelse, inddragelse, afslutning) (18.06.2015)
Kap. 14 - Best. for brug af afgiftsfri rallybil. (+sanktioner) (06.01.2016)
Kap. 15 - Best. for rallysyn og best. for kørsel med indregistrerede rallysynede biler (30.10.2015)
Kap. 16 - Best.for national homologering (16.01.2015)
Kap. 17 - Best. for dækordning i klubrally 2016 (12.02.2016)
Kap. 18 - Best. for sikkerhedsudrustning i rally (tidligere Tillæg 13) (27.04.2016)
Kap. 19 - Homologerede biler (tidligere Tillæg 14 m.m.) (30.10.2015)
Kap. 20 - Tekniske regler for klubrallybiler (tidligere Tillæg 20) (08.03.2016)
Kap. 21 - Generelle tekniske bestemmelser (tidligere Tillæg 21) (05.03.2015)

Rallydokumenter

På dette faneblad linker vi til de dokumenter, som kørere og løbsledere kan have brug for.

Savner du noget så send en email til jf@dasu.dk

Seedningslisten og grundlaget for listen finder du nedenfor.

Seedningliste 2-2016
Beregningsgrundlag

De øvrige dokumenter ligger i to mapper: En til kørere og en til løbsledere.
Når du klikker på linket, bliver du sendt i "Box", hvor alle attesterne er samlet.
Du behøver IKKE tilmelde dig "Box" eller logge ind for at se dokumenterne.

Klik her for at se dokumenterne.

 

Rallysyn

Klik her og læs alt om rallysyn.

Har du spørgsmål, så kontakt Carina Møller på cm@dasu.dk 

Afgiftsfri rallybil

Det er nu muligt at udstede midlertidige løse prøvemærker til rallysynede biler, der deltager i rallyløb godkendt af politiet.

Ordningen gælder prøvemærker, der er fremstillet på selvklæbende folie. Klik nedenfor for at se vejledning ved udstedelse af og regler for brug af disse prøvemærker.

For prøvemærker (selvklæbende type) fra SKAT er der nu tegnet forsikring for kørsel i EU/EØS-stater, og sådanne prøvemærker kan umiddelbart benyttes i disse lande på samme betingelser som i Danmark.

Se SKATs dokumentationskrav ved udlevering af prøvemærker til motorløb i e-mail af 22. august 2008 fra SKAT til nummerpladekontorerne.

Regler for brug af afgiftsfrie rallybiler (Rallysportens Cirkulære kapitel 14)

Registreringsbekendtgørelsen

Regler om prøvemærker til udenlandske løb. Forklaring på engelsk af de danske regler for brug af prøvemærker.

Vejledning om online-bestilling af løse prøveskilte (prøvemærker) til rally (140113).

Bemærk!


I forbindelse med bestilling af løse prøvemærker skal der ved online-bestilling bruges et kontrolnummer.
Dette kontrolnummer fremgår normalt af registreringsattesten, men for biler der skal køre afgiftsfrit og derfor ikke skal indregistreres, skal dette kontrolnummer i stedet bestilles hos synsvirksomheden. De bestiller kontrolnummeret hos SKAT, som efterfølgende udleverer det til bilejeren.

For biler der ikke tidligere har været indregistrerede og som er uden det normale 17-cifrede VIN-stelnummer kan der tildeles et sådant stelnummer ifølge vejledningen ”Nyt stelnummer - VIN-nr_andet-nr”.

National homologering

Beskrivelse af national homologering - se rallysportens cirkulære kap. 16.
Fanebladet med rallysportens cirkulære finder du ovenfor.

Klik her for at se udstedte attester.
Når du klikker på linket, bliver du sendt i "Box", hvor alle attesterne er samlet.
Du behøver IKKE tilmelde dig "Box" eller logge ind for at se attesterne.

Har du en attest, der ikke er i en af de tre mapper, så kontakt Carina Møller på cm@dasu.dk

Homologeringsteknikere:
Sjælland: Henrik Malle, malle@pc.dk
Fyn/Jylland: Bent Sommer Andersen, bentsommer@turbopost.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med national homologering, så kontakt Carina Møller på DASU's sekretariat, cm@dasu.dk

Historisk rally

Klik her og udfyld formularen for at kontakte historisk udvalg. 

 

Historisk vognbog / Historic Technical Passport

Lidt om historiske vognbøger - hvad og hvordan?

Information om proceduren ved fornyelse og svar på spørgsmål.

Eksempel på korrekt udfyldt HTP samt forklaringer.

Kladde til udarbejdelse af FIA Historic Technical Passport (HTP).
Indsæt venligst kun tekst i kladden.
Billeder med navn der beskriver hvad det er billede af vedhæftes separat, når e-mail indsendes til DASU.

Vejledning til FIA HTP inkl. fornyelser (original på engelsk)

DASU Metal Rally

Siden 2008 har DASU haft et tæt samarbejde med Dansk Metal. Aftalen er en naturlig konsekvens af at de to organisationer har et stort antal fælles medlemmer. Kort fortalt er mange af DASU’s medlemmer også medlemmer af Dansk Metal og omvendt.

Med aftalen køber Dansk Metal et antal ydelser af DASU til sine medlemmer og giver et tilsvarende beløb til DASU's talentarbejde. Ydelserne består primært i gennemførelse af Metal Rally, der er en serie events på landets tekniske skoler.

Metal Rally giver samtidig opmærksomhed og medlemsrekruttering til klubrally.

Siden starten i 2010 har ca. 3.000 unge således stiftet bekendtskab med rallysporten via Metal Rally.

Af andre ydelser kan nævnes gratis adgang for Dansk Metals medlemmer ved baneløb samt kåring af Årets Metal-mekaniker.

Aftalen mellem DASU og Dansk Metal er netop forlænget frem til udgangen af 2016.

Metal Rally-kalender 2016 (programmet i første halvdel af 2016):

24. maj             

EUC Nordvest                             

Thisted

25. maj             

Auto College                               

Nørresundby

26. maj                                 

Erhvervsskolerne   

Aars

8. juni                

EUC Sjælland                               

Næstved

 

Læs mere hos Dansk Metal her.